Przejdź do treści
Strona główna » RODO

RODO

RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy:
1. Administratorem danych osobowych jest Edmund Janik Hurtownia Materiałów Elektro-Instalacyjnych Candela-1 z siedzibą w Głogówku.
2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem: 48-250 Głogówek, ul. Dworcowa 8.
3. Za naruszenie zasad ochrony danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
4. Przetwarzanie danych osobowych niezbędne jest do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, bądź do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
5. Dane przechowywane będą przez okres trwania umowy, do momentu przedawnienia roszczeń, bądź do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody.
8. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak jest konieczne celem realizacji zawartej umowy lub innego stosunku prawnego.